PKIoverheid server­certificaat

Kies het type servercertificaat dat u wilt aanvragen (meer informatie over de verschillende types):

1. PKIoverheid standaard servercertificaten zijn breed toepasbaar voor o.a. de beveiliging van websites. Daarnaast is het mogelijk om in een PKIoverheid standaard servercertificaat een Overheids Identificatie Nummer (OIN) op te nemen. Een OIN is noodzakelijk wanneer u het servercertificaat gaat gebruiken voor communicatie via Digikoppeling. Zoals bijvoorbeeld bij communicatie met Diginetwerk, Digipoort, SBR, OLO, LV WOZ, WSNP, GBA-V, BAG, GWH, WKPB e.a. Meer informatie.

Start aanvraag PKIoverheid standaard servercertificaat

2. Voor PKIoverheid EV (Extended Validation) SSL servercertificaten voert KPN/PKI-overheid-certificaat.nl een uitgebreidere controle uit en deze bieden daardoor een hogere mate van betrouwbaarheid. PKIoverheid EV SSL servercertificaten zijn primair bedoeld voor beveiliging van websites. Opname van een OIN is niet mogelijk in PKIoverheid EV SSL servercertificaten waardoor u deze niet kunt toepassen voor communicatie via Digikoppeling. Meer informatie.

Start aanvraag PKIoverheid EV SSL servercertificaat

3. PKIoverheid PRIVATE servercertificaten zijn primair bedoeld voor systeem - systeem koppelingen voor toepassing in besloten gebruikersgroepen (bijvoorbeeld EDSN). Het stamcertificaat is niet opgenomen in browsers of operating systemen. Meer informatie.

Start aanvraag PKIoverheid PRIVATE servercertificaat

4. PKIoverheid Digipoort PRIVATE servercertificaten zijn alleen bedoeld voor koppeling van uw systeem met Digipoort. KPN/PKI-overheid-certificaat.nl bepaalt automatisch de naam van de service waardoor er geen controle op eigenaarschap van het domein nodig is en het aanvraagproces eenvoudiger verloopt. Het stamcertificaat is niet opgenomen in browsers of operating systemen. Meer informatie.

Start aanvraag PKIoverheid Digipoort PRIVATE servercertificaat

De geldigheidsduur en tarieven verschillen per type servercertificaat. Zie voor details de actuele tarieven.